لوگو کتابخانه بابل

فلسفه

لویاتان،‌ توماس هابز

حیوان و حاکم

حیوان و حاکم   مضمون دو جمله‌ی معروف ارسطو را در سطور آغازین سیاست یه یاد بیاورید: «انسان حیوانی‌ست سیاسی» و «انسانی که فاقد شهر

فیلسوف دیوانه،‌متافیزیک

فیلسوف دیوانه

فیلسوف دیوانه   اگر از شما بخواهند ساختار «کل هستی» را در قالب نموداری ترسیم کنید هیچ بعید نیست بگویید از آنجا که دیوانه نیستید

مرلوپونتی: گوشت جهان، مرلوپونتی، ستایشگر فلسفه

مرلوپونتی: گوشت جهان

مرلوپونتی: گوشت جهان   ما چگونه جهان را ادراک می‌کنیم؟ شاید بشود گفت آن تصور بنیادینی که وجه تمایز پدیدارشناسی از تمام سنت‌های فلسفی دیگری

کتاب کتاب‌ها،‌بار هستی

کتاب کتاب‌ها

کتاب کتاب‌ها   کوندرا در زندگی‌اش کارهای زیادی کرده است. یک رساله‌ی فلسفی نوشته در ضدیت با ایده‌ی «بازگشت جاودان» نیچه. او می‌گوید اگر قرار

نگاه خیره‌ی مغاک سیاست

نگاه خیره‌ی مغاک سیاست   به اخبار سیاسی روزمره دقت کنید. رهبران سیاسی با هم دیدار و گفتگو می‌کنند، می‌خندند، دست می‌دهند و الخ. اما

فیلسوف نقاب‌دار

فیلسوف نقاب‌دار   تاکنون شارحین بسیاری تلاش کردند تا گره بسته‌ی کلاف پرپیچ «چنین گفت زرتشت» نیچه را باز کنند و کوشیدند تا از رهگذر

فروید: اقتصاد لیبیدویی و الاهیات سیاسی

فروید: اقتصاد لیبیدویی و الاهیات سیاسی   کمتر آموزه‌ای در تاریخ بشر به اندازه‌ی «توحید» در شکل‌دادن به آنچه تمدن بشری می‌خوانیم نقش داشته‌ است.

سیاستِ فیلسوفانه

سیاستِ فیلسوفانه اجتماع سیاسی چیست؟ قانون چیست؟ عدالت چیست؟ فضیلت چیست؟ بهترین شیوه‌ی زندگی چیست؟ این پرسش‌ها، و پرسش‌هایی از این دست، قدمتی به درازنای

چه کسی نگاه می‌کند؟

چه کسی نگاه می‌کند؟   تصور کنید در ورزشگاهی مملو از جمعیت نشسته‌اید و مسابقه‌ای ورزشی نگاه می‌کنید. در این میان گاهی که جذابیت بازی

کمان نیچه

کمان نیچه   نیچه می‌گفت فلسفه‌ی یک فیلسوف مانند تیری است که از چله‌ی کمان رها شده است. فیلسوف فلسفه‌اش را در کمان می‌گذارد و