لوگو مجله بارو

اقتراحیـه‌های ‌بارو​

بارو

بامداد-رؤیا: بارو. این نام مجلّه‌ای بود که دو تن از مهم‌ترین شاعران ایران دو شماره از آن را درآورند ـــ‌صاحب‌امتیازش، هوشنگ کاووسی. دو شماره‌اش چاپ شد اما پیش نرفت. سودایی شد و نیم‌قرنی در صندوقچه‌ای ماند و دوام آورد تا امروز؛ روزی از آخرین روزهای آخرین سال این قرن.

بارو دوباره برپا شده است. این بار نه بر کاغذ ـــ که شاید در این قرن جا بماند، که بر صفحات وب ـــ که به پیش‌باز قرن تازه خواهد رفت. ستون‌های بارو هرچندگاه یک‌بار به‌روز می‌شوند و به‌مرور به ستون‌های آن اضافه خواهد شد.

ستونِ ستون‌های بارو این است: خوانده شدن.

مجله بارو دفتر دوازدهم

دفتر دوازدهم بارو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رمون آرون •• عبدالوهاب احمدی


اقتراحیه: کتاب‌های محبوب نویسندگان

 


 

خاطرات زندان •• ارسلان فصیحی

 

 

 

 

 

 

 

 

احساس گناه در برابر واقعیت •• آزاد عندلیبی

 


 

دفتر دوازدهم بارو پس از وقفه‌ای چندماهه منتشر می‌شود. در اقتراحیهٔ این دفتر چند نویسندهٔ مهمان از کتاب‌هایی نوشته‌اند که در طیِ این تابستان خوانده و پسندیده‌اند. در ستون‌ها طیفی از موضوعاتِ مختلف را همچون همیشه می‌توانید بخوانید که جملگی در ملتقای ادبیات و هنر و علومِ انسانی به هم می‌رسند. دو ستون به ستون‌های بارو پیوسته‌اند. در حدِ فاصلِ دفترِ پیشین و این دفتر نویسندگانی از جهان غایب شدند و نویسندگانی نامشان در جهان پیچید. از این نویسندگان دو تن برجسته‌ترند: میلان کوندرا و یون فوسه. مرگِ یکی و نوبل بردنِ دیگری، هر یک به سهمِ خود، ادبیات و نویسندگان را لحظاتی در معرضِ توجهِ شهروندانِ جهان قرار داد ‌ــــ ‌اتفاقی کمابیش کمیاب در این دوران. و در این دوران کلاهِ کلمنتیس همچنان برجاست.

پشتیبان بارو در Telegram logo تلگرام باشید.

مسئولیت مطالب هر ستون با نویسندهٔ همان ستون است.

تمام حقوق در اختیار نویسندگانِ «بارو» و «کتابخانه بابل» است.

Email
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram