لوگو مجله بارو

همهٔ دفترهای بارو

بارو

شاملو-رؤیایی: بامداد-رؤیا: بارو. این نام مجله‌ای بود که دو تن از بزرگ‌ترین شاعران ایران سودای آن را در سر داشتند و نشد. یعنی سه شماره‌اش چاپ شد اما پیش نرفت. سودایی شد و نیم‌قرنی در صندوقچه‌ای ماند و دوام آورد تا امروز؛ روزی از آخرین روزهای آخرین سال این قرن.

بارو دوباره برپا شده است. این بار نه بر روی کاغذ ـــ که شاید در این قرن جا بماند، که بر روی صفحات وب ـــ که به پیش‌باز قرن تازه خواهد رفت. ستون‌های بارو هر ماه حداقل یک‌بار به‌روز می‌شوند و به‌مرور ستون‌هایی به ستون‌های آن اضافه خواهد شد.

ستونِ ستون‌های بارو این است: خوانده شدن.

دفتر دهم مجله بارو جلد

دفتر دهم بارو

 

فانوس خیال م. ف. فرزانه

 

جستار داریوش آشوری
زبانِ تجدّد

 

 

 

زبانزد ⸎ یارعلی پورمقدم

باروت ⸎ زهرا خانلو

 

یا آن  ⸎ صالح نجفی


انقلاب در گفتگو با کافکا

 

 

 

دور از مادر ⸎ نسیم خاکسار

روسنامهعبدالمجید احمدی

دمی‌تری مرژوفسکی

 

مینه‌ووحسن هاشمی میناباد

ابزارهای مفهومی نقد ترجمه

 

 

زیر و بم نگین کیانفر
فیلم‌فارسی

 

 

نقاب اورستس ⸎ هادی خردمندپور
مدخل کتاب سرمایه

 

 

 

پاراگراف ⸎ مژده الفت
عشق ورزیدم و…

 

واتگر عباس سلیمی آنگیل
نگاهی به کتاب کُردها

 

 

دمادم ⸎ محبوبه موسوی

اهمیت یارعلی بودن

 

 

 

از چشم وَشتی ⸎ فاطمه ترابی


حرامزایی

 

بوطیقای شعر آزاد پژمان واسعی
دستان ماماچه‌پلیدک

 

 

نوشتار پاره‌پاره ناصر نبوی

کاسهٔ زائر

 

 

 

شش‌پانزدهشروین پاشایی

گزارشِ نخستین

 

 

 

دیگری ⸎ احسام سلطانی

نگاهی به باشو

 

 

+من آزاد عندلیبی

قائد، صنوبر و قهقهه

 


 

نیم‌نگاهی به جنبش زن زندگی آزادی

 

محسن یلفانی


یک انقلاب مسالمت‌آمیز

 

 

 

فاطمه ولیانی

خبر کوتاه بود

 

 

 

 

 

علیرضا سیف‌الدینی

همان

 

 

 

زهرا خانلو ⸎ 


چهرهٔ جذامی

 

 

 

فریدون مجلسی


زن، زمان، آزادی

 

 

 

خائوس حکمت شکیبا

برای مهسا

 


 

دفتر دهم بارو را با یاد یارعلی پورمقدم منتشر می‌کنیم که در فاصلهٔ دفتر پیشین و دفتر حاضر از آستانهٔ اجبار گذشت. ستون زبانزد او تا بارو برقرار است منتشر می‌شود. در این دفتر چند متن دربارهٔ جنبش «زن زندگی آزادی» منتشر کرده‌ایم که هر یک از موضعی متفاوت با دیگری به آن پرداخته‌اند. در آینده نیز متن‌هایی دربارهٔ جنبش منتشر خواهیم کرد. خواهیم کوشید که چشم از این جنبش بزرگ برنداریم و ببینیم چه اثراتی بر ما گذاشته و خواهد گذاشت. از این دفتر نویسندگان دیگری به جمع نویسندگان بارو پیوسته‌اند که می‌توانید در «ستون‌های بارو» یا در متن‌های این دفتر بخوانیدشان. در روزهایی که شتاب و عطش پاسخ فوری به رخدادهای حاد از دست و زبان رسانه به طیفی از نویسندگان نیز سرایت کرده است می‌کوشیم آهستگی و ثبات خود را در نوشتن و انتشار حفظ کنیم. طرح روی جلد این دفتر از کیوان مهجور است و طراح جلد حکمت شکیبا. به حمایت بی‌چشمداشت و بی‌جلوهٔ شما خوانندگان گرانقدر بارو پشت‌گرمیم. دلیل راهی اگر هست حفظ ارتباط با شماست.

 

 

پشتیبان بارو در Telegram logo تلگرام باشید.

مسئولیت مطالب هر ستون با نویسندهٔ همان ستون است.

تمام حقوق در اختیار نویسندگانِ «بارو» و «کتابخانه بابل» است.

Email
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram