لوگو بارو

بارو

شاملو-رؤیایی: بامداد-رؤیا: بارو. و این نام مجله‌ای بود که دو تن از بزرگ‌ترین شاعران ایران سودای آن را در سر داشتند و نشد. یعنی چهارپنچ شماره‌اش چاپ شد اما پیش نرفت، نشد. سودایی شد و نیم‌قرنی در صندوقچه‌ای ماند و دوام آورد تا امروز؛ روزی از آخرین روزهای آخرین سال این قرن.

بارو دوباره برپا شده است. این بار نه بر روی کاغذ ـــ که شاید در این قرن جا بماند، که بر روی صفحات وب — که به پیش‌باز قرن تازه خواهد رفت. هدف «بارو» این است که وعده‌گاه نویسندگانی باشد از درون و بیرون ایران، از نسل‌های پیش و از نسل‌های بعد. بارو از ستون‌های مختلفی ساخته شده است هر یک مستقل با نامی جداگانه و نویسنده‌ای ثابت. هر ستون را نویسنده‌ٔ همان ستون به هر طریق که بخواهد بالا می‌برد. نویسنده‌ای کتابش را فصل به فصل خواهد نوشت. نویسنده‌ای سِری به سِری موضوعی را پی خواهد گرفت. نویسنده‌ای جستار به جستار سراغ موضوعات گوناگون خواهد رفت. نویسندگان، همه مستقل از هر حکومت و هر تعلق حزبی. هدف «بارو»، گرد هم آوردن صداهای مستقل جداافتاده است برای نوشتن دربارهٔ زمینه و زمانه و افق‌های گسترده در پیش انسانِ اینجایی؛ از ادبیات تا معماری، از موسیقی تا هوش مصنوعی، از فلسفه تا تاریخ، همه پهنه‌هایی‌ست که نویسندگان «بارو» در آنها خواهند نوشت. «بارو» متعلق به نویسندگانش و «کتابخانهٔ بابل» است. ستون‌های «بارو» هر ماه حداقل یک‌بار به‌روز می‌شوند و هر ماه احتمالاً ستون‌هایی به ستون‌های آن اضافه خواهد شد.

ستونِ ستون‌های «بارو» این است: خوانده شدن.

بارو دفتر ششم

دفتر ششم


تار و پود
یاسمن اسماعیلی

 

عباس سلیمی آنگیل واتگر

 

 

 

 

 

 

بی‌تن‌صدا نیما جانمحمدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جستار داریوش آشوری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهدی استعدادی شاد فراغبال

 

 

 

 

محسن یلفانی یار و دیار

 

 

 

 

نگین کیانفر زیر و بم

 

 

سهراب مختاری مهمانی سنگ

 

 

یادایاد سرور کسمایی

 

 

 

زبانزد یارعلی پورمقدم

 

اگر روزی شاملو می‌توانست بنویسد: «سپاه کفن‌پوش روشنفکران متعهد در جنگی نابرابر به میدان آمده‌اند»، متأسفانه امروز نمی‌توانیم به دسته یا یگان روشنفکرانی اشاره کنیم که در این نبرد نابرابر به هیچ میدانی پا نهاده باشند. می‌شود از چهره‌های منفردی گفت که هریک جداجدا در غم خویش می‌گدازد. شاید از همان آغاز، نه دسته‌ای در کار بود و نه سپاهی. در خوزستان، در لرستان، غریو مردم از دردی‌ست سخت ساده: نیازهای نخستین هر جاندار تا بر این کره‌ی خاکی زنده بماند ــ آب و نان، حق ساده‌ی حیات. اگر در اسپانیای فرانکو، یا شیلی پینوشه، استمرار دیکتاتوری در وعده‌ی آب و نانِ بیشتر بود، دیکتاتورهای کنونی، به این وعده‌ها و وعیدها هم دیگر نیازی ندارند: به قصد غارت آمده‌اند و فاش می‌گویند. کالایی شدن همه چیز، از هنر و ادبیات و تفکر، تا حتی تعهد و مقاومت، دستِ دیکتاتور را باز گذاشته تا هر دنج و پستوی وجود ایرانی را اشغال کند. دیگر حتی نمی‌شود، عشق را هم در پستوی خانه نهان کرد ــ آن‌جا هم اشغال شده است. مادام که روشنفکران، نقشِ خود را در تثبیتِ رزومه‌ ببینند، فعالان سیاسی به هورا و هیاها، لایک و ریتوئیت دلخوش باشند و مبارزان، اثباتِ حقانیتِ خویش را در شمارش روزهای شکنجه بگذرانند، همه‌مان در بازی رقابتی مضحک به قهقرایی سقوط می‌کنیم که اینک شاهد آنیم. همه از وقاحت حاکم خبر داریم. اطلاعات اما، فی‌نفسه رهایی بخش نیست. حالا دیگر، این پادشاه عریان، روز به روز، کمتر نیازی می‌بیند به بزک‌دوزک بیداد. به خیاط‌باشی‌ها، آرایشگران و ماله‌کشان هم چندان احتیاج ندارد.

در برابر غریو قحط، غریو عطش، چگونه می‌توان با کلام راهی جست؟ شاملو نوشته بود:

سکوتِ آب می‌تواند خشکی باشد و فریادِ عطش؛ سکوتِ گندم می‌تواند گرسنگی باشد و غریوِ پیروزمندِ قحط؛ همچنان که سکوتِ آفتاب ظلمات است – اما سکوتِ آدمی فقدانِ جهان و خداست: غریو را تصویر کن!

در هنگامه‌ی همه‌ی سکوت‌ها، در سکوتِ آب و گندم و آفتاب و انسان ایستاده‌ایم و فاجعه را باور داریم. می‌پرسیم: چقدر هر کداممان می‌توانیم پیرامون خود را انسانی‌تر کنیم؟ اگر دیروز لنگستن هیوز می‌نوشت:

آری، هر ناسزایی را که به دل دارید نثار من کنید پولاد ِ آزادی زنگار ندارد. از آن کسان که زالووار به حیات مردم چسبیده‌اند ما می‌باید سرزمین‌مان را دیگربار باز پس بستانیم.

امروز می‌توان پرسید: هر کداممان، چگونه می‌توانیم «خود» را از اشغالِ دیکتاتور باز پس بستانیم، «انسان» را باز پس بستانیم؟ آن رویا، آن بذر جاودانه، یک روز از اعماقمان خواهد شکفت: آن تنها سخن که به کار می‌آمد و در میانه نبود، آزادی، چنان پرنده‌ای از درون‌مان پر خواهد کشید.

پشتیبان بارو در Telegram logo تلگرام باشید.

مسئولیت مطالب هر ستون با نویسندهٔ همان ستون است.

تمام حقوق در اختیار نویسندگانِ «بارو» و «کتابخانه بابل» است.

اشتراک گذاری در email
Email
اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در telegram
Telegram