لوگو مجله بارو

همهٔ دفترهای بارو

بارو

شاملو-رؤیایی: بامداد-رؤیا: بارو. این نام مجله‌ای بود که دو تن از بزرگ‌ترین شاعران ایران سودای آن را در سر داشتند و نشد. یعنی سه شماره‌اش چاپ شد اما پیش نرفت. سودایی شد و نیم‌قرنی در صندوقچه‌ای ماند و دوام آورد تا امروز؛ روزی از آخرین روزهای آخرین سال این قرن.

بارو دوباره برپا شده است. این بار نه بر روی کاغذ ـــ که شاید در این قرن جا بماند، که بر روی صفحات وب ـــ که به پیش‌باز قرن تازه خواهد رفت. هدف بارو این است که وعده‌گاه نویسندگانی باشد از درون و بیرون ایران، از نسل‌های پیش و از نسل‌های بعد. بارو از ستون‌های مختلفی ساخته شده است هر یک مستقل با نامی جداگانه و نویسنده‌ای ثابت. هر ستون را نویسنده‌ٔ همان ستون به هر طریق که بخواهد بالا می‌برد. نویسنده‌ای کتابش را فصل به فصل خواهد نوشت. نویسنده‌ای سِری به سِری موضوعی را پی خواهد گرفت. نویسنده‌ای جستار به جستار سراغ موضوعات گوناگون خواهد رفت. نویسندگانی، جملگی مستقل از هر حکومت و هر تعلق حزبی. هدف «بارو»، گرد هم آوردن صداهای مستقل است برای نوشتن دربارهٔ زمینه و زمانه و افق‌های گسترده در پیش انسانِ اینجایی. از ادبیات تا علوم انسانی پهنه‌یی‌ست که نویسندگان بارو در آن خواهند نوشت. بارو متعلق به نویسندگانش و کتابخانهٔ بابل است. ستون‌های بارو هر ماه حداقل یک‌بار به‌روز می‌شوند و به‌مرور ستون‌هایی به ستون‌های آن اضافه خواهد شد.

ستونِ ستون‌های بارو این است: خوانده شدن.

مجله بارو دفتر هشتم

دفتر هشتم

 
 
 
 
یا آن  ⸎ صالح نجفی
 
دیالکتیک عادت
 
 

 یار و دیار محسن یلفانی


بازگشت به تراژدی  
 
 
نیلگون ⸎ عبدی کلانتری
 

 

 
ققنوس در آینه رامین احمدی
 
 
دمادممحبوبه موسوی

مختار در روزگار

 

 
 
مینه‌ووحسن هاشمی میناباد
 
گل سرخ و علف هرز
 
 
 
 
خط و ربط ناصر زراعتی
 

 

 
زبانزد ⸎ یارعلی پورمقدم
 
 
 
نزدیک از دور ⸎ احمد خلفانی
 
 
 
 
زیر و بمنگین کیانفر
 
یاد مسعود احمدی
 
 
 
 بوطیقای شعر آزاد ⸎ پژمان واسعی
 
 
 
کائوسموتیکسسروش سیدی
 
 
 
نقاب اورستس ⸎ هادی خردمندپور
 
اثر پروانه‌ای (m.n.1)
 
 
 
بیناب بابک بیات
 
 
 
 
واتگر عباس سلیمی آنگیل
 


گزارش به خاک خراسان ⸎ عبدالشهید ثاقب
 
میهنی از آن ما
 
 
 
هتل کلونیال سودابه اشرفی
 


دفتر هشتم «بارو» با یاد م. ف. فرزانه منتشر می‌شود. با حضور او ـــ که ای‌کاش کاهلی‌ها و بدعهدی‌های عده‌ای مدعیِ هیجان‌دوست باعث نمی‌شد پس از غیابش رخ دهد ـــ کسی از قدیمی‌ترین نسل زندهٔ نویسندگان ایران نیز در کنار نویسندگان بارو قرار گرفت، و خطی کشیده شد: خطی فروتن و بی‌شائبه از آنجا که صادق هدایت ایستاده بود تا اینجا که نویسندگانِ نسلِ حاضر ایستاده‌اند.
طرحِ جلدِ دفترِ هشتمِ بارو از آثارِ کیوانِ مهجور است و طراحیِ جلد کارِ حکمتِ شکیبا. دفتر هشتم بارو را با این باور منتشر می‌کنیم که هیچ کار جمعی‌ای جز به پشتوانه و پاهم‌پاییِ دوام‌دارِ یک‌یکِ اعضایش ممکن نمی‌شود. بارو هم‌از آغاز بر دوشِ نویسندگانش ایستاد و آغازید. بر دوشِ هم‌ایشان نیز پیش خواهد رفت. از آغاز مستقل بود و مستقل نیز خواهد ماند. مشهور است که انتشار مجله در ایران کاری شاق است، توان‌ساز و هزینه‌بر. اما دشواری‌های انتشار مجلهٔ جدیِ اینترنتی نه هیچ‌گاه مطرح شده نه به دید آمده است. در فرصتی در این باره باید نوشت. و نوشت که چرا باید به پیشوازِ عصرِ مجلاتِ اینترنتی رفت. در دورانی که مجلاتِ کاغذی ـــ فرسوده از سانسور و بریده از چشم‌دیدِ هزاران خوانندهٔ اینترنتی ـــ به تیراژی اسفناک رسیده‌اند، ضرورت انتشار مجلات اینترنتی بیش از پیش نمایان شده است. بارو یک پاسخ بی‌لکنت، یک آری‌گوییِ جمعی‌ست به این ضرورتِ روزافزون.پشتیبان بارو در Telegram logo تلگرام باشید.

مسئولیت مطالب هر ستون با نویسندهٔ همان ستون است.

تمام حقوق در اختیار نویسندگانِ «بارو» و «کتابخانه بابل» است.

Email
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram