لوگو کتابخانه بابل

دربارهٔ این کتابخانه

کتاب‌های کتابخانهٔ بابل و بارو رایگان و الکترونیک منتشر می‌شوند. خوانندگان می‌توانند نسخهٔ کاغذی کتاب‌ها را نیز از طریق ایمیل سفارش دهند. این کتاب‌ها پس از بررسی و سنجش کارشناسان کتابخانهٔ بابل و بارو پذیرفته شده است و در تحریریه برای انتشار آماده‌سازی شده است. نویسندگان و مترجمان می‌توانند آثار پیشنهادی خود را برای بررسی به ایمیل دریافت اثر ما بفرستند. این کتاب‌ها بدون سانسور منتشر می‌شود و حقوق آن در اختیار کتابخانهٔ بابل، بارو و پدیدآورندگان آثار است.

کتاب‌ها

Email
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram