لوگو کتابخانه بابل

مارش رادتسکی

مارش رادتسکی یوزف روت ترجمه محمد همتی نشر نو

مارش رادتسکی، مکانیسم قدرت و افول

مارش رادتسکی، مکانیسم قدرت و افول   رمان مارش رادتسکی، نوشتهٔ یوزف روت، نویسندهٔ بزرگ اتریشی را می‌توان در کنار جن‌زدگان داستایفسکی از مهم‌ترین رمان‌های

مارش رادتسکی

زوال تولستوی

زوال تولستوی   رمان‌های سقوط و زوال همیشه تاریک‌اند، «مارش رادتسکی» از همه تاریک‌تر. فرض کنید تولستوی با عینک کافکا بنویسد. نه از آن شادی