لوگو کتابخانه بابل

هنر

سیاه‌تر از شب؛ زمینه و زمانه‌ی فیلم نوآر

سیاه‌تر از شب؛ زمینه و زمانه‌ی فیلم نوآر

سیاه‌تر از شب؛ زمینه و زمانه‌ی فیلم نوآر   همواره تشخیص «فیلم نوآر» از تعریف «اصطلاح نوآر» آسان‌تر بوده است. می‌توان فیلمخانه‌ی بزرگی را تصور

تاریخ بی‌شکلی

تاریخ بی‌شکلی

تاریخ بی‌شکلی   نقاشی چیست؟ آیا اغراق کرده‌ایم اگر بگوییم که نقاشی شورانگیزترین کوشش آدمی برای «شکل ‎دادن» است؟ این موضوع ممکن است دلیلی موجه

طبیعت: صورت‌های هندسی

طبیعت: صورت‌های هندسی

طبیعت: صورت‌های هندسی   جهان چگونه رؤیت می‌شود؟ یا دست‌کم بخشی از آن چطور به عنوان ابژه رؤیت می‌شود؟ تاریخ هنر در این مورد از

نگاه شکاک به واقعیت

نگاه شکاک به واقعیت

نگاه شکاک به واقعیت   کژ نگریستن یعنی چه؟ چرا باید انسانی به موضوعی کژ بنگرد؟ کژ نگریستن چه ضرورتی دارد؟ ژیژک پاسخ می‌دهد که

نابغه‌ای همبستر با کتاب آشپزی

نابغه‌ای همبستر با کتاب آشپزی

نابغه‌ای همبستر با کتاب آشپزی   از روزنامه‌نگار و منتقد هنریِ مشهوری خواسته شده است تا در طی چند جلسه، گفتگویی مفصل و غامض با

چرا انقلاب انقلاب است؟

چرا انقلاب انقلاب است؟

چرا انقلاب انقلاب است؟   دیدگاه آلن بدیو در خصوص رخداد-حقیقت برپایه‌ی ایده‌ای‌ست که تماماً با رویکرد لکان در خصوص برساخته شدن سوژه مطابقت دارد.

از دور به نزدیک

از دور به نزدیک

از دور به نزدیک   شاید ساده‌ترین راه تعریف سینما و نقاشی این باشد: سینما هنر تصاویر متحرک است و نقاشی هنر تصاویر ثابت. حال

کتاب هنر مدرن

کتاب هنر مدرن

کتاب هنر مدرن   نقاشی مدرن دو نقطه‌ی اوج دارد: پابلو پیکاسو و مارسل دوشان. شاید آنها نقاش‌هایی هستند که بیشترین تأثیر را بر عصر

مانه و ابژه‌ی نقاشی

آینهٔ خالی

 آینهٔ خالی   غالباً در صحبت از امپرسیونیسم شاخص‌ترین نقاشانی که به ذهن هر شنونده‌ای می‌آیند ادگار دگا و کلود مونه هستند (‌دومی حداقل به

معنویت در هنر

این‌ها منم

این‌ها منم   «این طرح‌ها که می‌بینید، این شکل‌ها، این نقاط، این خطوط، این رنگ‌ها، همه در من‌اند. در درونِ من. این‌ها منم. سیال همچون