لوگو کتابخانه بابل

آزاد عندلیبی

آزاد عندلیبی نویسنده و ویراستار

آزاد عندلیبی حدوداً یک‌دهه سرویراستار «خانهٔ شاعران جهان» بود، نخستین مجموعهٔ تخصصی در زبان فارسی که با مشارکتِ بیش از سی مترجم اختصاصاً در زمینهٔ ترجمهٔ شعر جهان فعالیت می‌کرد. او از آغاز دههٔ نود به‌طور حرفه‌ای در صنعت نشر ایران به ویرایش متون ادبیات و علوم انسانی پرداخت. تا کنون کتاب‌های متعددی در زمینهٔ ادبیات داستانی و علوم انسانی با ویرایش او منتشر شده است. علاوه بر ویرایش، سال‌هاست در زمینهٔ شعر و ادبیات داستانی نیز از دو زبان انگلیسی و اسپانیایی ترجمه می‌کند. سال آینده عناوینی از این ترجمه‌ها منتشر می‌شود. او ضمن اشتغال در سطح فنّی و مدیریتی در صنعت نشر، یکی از بنیانگذاران و مدیران کتابخانهٔ بابل است که در زمینهٔ نقد و بررسی کتاب در ایران فعال است. در مجلهٔ بارو نیز ستون +من را می‌نویسد. 

دربارهٔ ویرایش و کتاب

آزاد عندلیبی در کانال تلگرام «شب‌خوان» به موضوعات و مسائل ویرایش و کتاب در صنعت نشر می‌پردازد. در این کانال از یادداشت‌های روزانه تا بحث‌های جزئی در حرفهٔ ویرایش را می‌توانید بخوانید و مستقیماً با نویسنده در تماس باشید.

از نوشته‌های آزاد عندلیبی

Email
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram