لوگو کتابخانه بابل

احمد خلفانی

مارش رادتسکی یوزف روت ترجمه محمد همتی نشر نو

مارش رادتسکی، مکانیسم قدرت و افول

مارش رادتسکی، مکانیسم قدرت و افول   رمان مارش رادتسکی، نوشتهٔ یوزف روت، نویسندهٔ بزرگ اتریشی را می‌توان در کنار جن‌زدگان داستایفسکی از مهم‌ترین رمان‌های سیاسی جهان دانست. اگر جن‌زدگان داستان شخصیت‌هایی علیه قدرت است، رمان مارش رادتسکی، منتشر شده