لوگو کتابخانه بابل

یاکوب تاوبس

قیصر یهودی

قیصر یهودی پولس قدیس را می‌توان پیچیده‌ترین فیگور تاریخ الاهیات مسیحی دانست. او نزدیک‌ترین قدیس به و درعین‌حال دورترین آنان از، مسیح بود. هرگز فرزند