کتاب شکسپیر و کارناوال پس از باختین

بدن، هرزه‌گویی، ضیافت

بدن، هرزه‌گویی، ضیافت

در کارناوال چه نیرویی به حرکت درمی‌آید و آن نیرو چه قوه‌ی جاسنگین متضادی را دست‌کم یک‌چند پس می‌راند؟ کارناوال جشنوار‌هٔ بدن‌ها و زبان‌هاست. بدن کارناوالی