لوگو کتابخانه بابل

کتابخانه باب

با آخرین نفس‌هایم، لوییس بونوئل، ترجمهٔ علی امینی نجفی

با آخرین نفس‌هایش

با آخرین نفس‌هایش   هنگامی که بونوئل در هشتاد و سه سالگی درگذشت، در آگهی ترحیمش در نیویورک تایمز از او با صفاتی همچون «تابوشکن