لوگو کتابخانه بابل

چنین گفت زرتشت

چنین گفت زرتشت

فرود نیچه

فرود نیچه سال‌ها بعد، قطعه‌ای تازه از ادیسه‌ی هومر کشف خواهد شد. این قطعه، یک بند کوتاه در سرود یازدهم است. جایی که اولیس برای