لوگو کتابخانه بابل

پرویز دوائی

تنهایی پرهیاهو

ناخواسته خردمند شدن

ناخواسته خردمند شدن تا به حال به این فکر کرده‌اید که کاش راهی پیدا می‌شد که آدم بر خلاف اراده‌اش کتاب بخواند و دانش بیاموزد