لوگو کتابخانه بابل

ویرایش

ویرایش ویراستار ویراستاری از نگاه بیرون کتابخانه بابل

ویراستاری از نگاه بیرون

ویراستاری از نگاه بیرون با نگاه به شرایط امروز نشر ـــ شرایطی که تنگنا از پس تنگنا می­‌آورد ــ شاید کمتر مترجمی پیدا شود که

همایون شجریان: آهای ویراستار! کار داریم تا کار

آهای ویراستار، کار داریم تا کار!

یک آرایشگر که آدم را می‌بیند معمولاً اول به کجایش نگاه می‌کند؟ یک بدنساز که با آدم رخ‌به‌رخ می‌شود از سر تا پا به چه چیز طرف نگاه می‌کند؟ ممکن است یک کفش‌فروش شما را ببیند و به مدل کفشتان یا سایز پایتان توجه نکند؟ ویراستار هم همین است.

یادداشت‌های ویراستار

چرا بازیگرها و ورزشکارها بلد نیستند بنویسند؟

چرا بازیگرها و ورزشکارها بلد نیستند بنویسند؟ چرا ورزشکارها و بازیگرها برایشان مهم نیست که درست‌نویسی یاد بگیرند و بتوانند حرف‌هایشان را درست بنویسند و خودشان بنویسنده؟ این یادداشت پاسخی‌ست به این پرسش‌ها.