لوگو کتابخانه بابل

هنر

تاریخ هنرِ دیگر

تاریخ هنرِ دیگر آن هنگام که تاریخ‌نگاری سیره‌نویسی نباشد، ابزاری‌ست برای درک این نکته‌ی حیاتی که مورخان هنر چگونه هنر را به تاریخ معطوف می‌کنند،

با آخرین نفس‌هایم، لوییس بونوئل، ترجمهٔ علی امینی نجفی

با آخرین نفس‌هایش

با آخرین نفس‌هایش   هنگامی که بونوئل در هشتاد و سه سالگی درگذشت، در آگهی ترحیمش در نیویورک تایمز از او با صفاتی همچون «تابوشکن

sodom and gomorrah

از نگاه نظم‌بخش هنر

  در طبیعت همه‌چیز با هم در پیوند و تبادل است. هر پدیده‌ای در پدیدۀ دیگر گذار، و هرچیزی به چیزی دیگر تغییر می‌کند. با

خود و دیگری در فلسفه نیچه در هنر

دست‌های فراانسان

نیچه و مسئلهٔ «خود و دیگری» در هنر     1- انسان حیوان صاحب نطق است. (ارسطو، سیاست) 2- می‌اندیشم پس هستم. من همین اندیشه‌ام.

نوشتار پاره‌پاره

پارهٔ نخست پاره‌نویسی[۱] صورتی از نوشتار کوتاه است که در چند دهه‌ی اخیر با اقبال ویژه‌ای مواجه شده. نویسندگان، نظریه‌پردازان و دانشگاهیان در کتاب‌ها و مقالات

باید دور ریخت!

باید دور ریخت!

تئودور آدورنو در سال ۱۹۶۱، در آغاز دهه‌ای که می‌رفت تا در آن تمام تلقی پیشین از هنر دگرگون شود، نظریه‌ی زیباشناسی خود را با