لوگو کتابخانه بابل

هرولد بلوم

نبوغ

در جهان نوابغ

در جهان نوابغ   از جیمز جویس پرسیدند: «در جزیره‌ای متروک، کتاب کدام نویسنده را می‌خوانی؟» جواب داد: «دوست دارم بگویم دانته، ولی ترجیح می‌دهم