لوگو کتابخانه بابل

هرمس

خطابه

نوشتن با پتک

نوشتن با پتک   همه‌ی ما وقتی برای خرید به سوپرمارکت می‌رویم، اگر برند خاصی را از قبل مدنظر نداشته باشیم، به ظاهرِ اجناس و

شکسپیر و کارناوال پس از باختین

بدن، هرزه‌گویی، ضیافت

بدن، هرزه‌گویی، ضیافت   در کارناوال چه نیرویی به حرکت درمی‌آید و آن نیرو چه قوه‌ی جاسنگین متضادی را دست‌کم یک‌چند پس می‌راند؟ کارناوال جشنوار‌هٔ بدن‌ها