لوگو کتابخانه بابل

هاید ماری کخ

از زبان داریوش؛ هاید ماری کخ؛ ترجمۀ پرویز رجبی؛ نشر کارنگ

از پس هزاره‌های تاریک

از پس هزاره‌های تاریک   در سال‌های ۱۹۳۳ و ۱۹۳۴ در حفاری تخت جمشید، تصادفاً چند هزار لوح گلی کشف شد. این لوح‌ها متعلق به