لوگو کتابخانه بابل

هادی جلیلی

تحلیل گفتمان

واسطه‌های دانش

واسطه‌های دانش   بی‌مقدمه بگویم: به دانش و شناخت و درک خود از جهان و جامعه خیلی اعتماد نکنید. می‌پرسید چرا؟ چون دسترسی ما انسان‌ها