لوگو کتابخانه بابل

نقد غول مدفون

غول مدفون

غمگین‌ترین رمان دنیا

غمگین‌ترین رمان دنیا   بریتانیای قرن ششم میلادی. رومی‌ها رفته‌اند و ساکسون‌ها و بریتون‌ها را به حال خود گذاشته‌اند. بخاری نامحسوس در غرب پراکنده شده