نقد بائودولینو

آنجا که تخیل جنون‌آمیز می‌شود

آنجا که تخیل جنون‌آمیز می‌شود

سال ۱۲۰۴ است. چهارمین موج جنگ‌های صلیبی. بائودولینو، مشاور و دوست پادشاه فردریک اول، به قسطنطنیه آمده تا استاد نیکتاس، نویسنده‌ی بزرگ، را ببیند. او