لوگو کتابخانه بابل

نقدر کتاب

چرا انقلاب انقلاب است؟

چرا انقلاب انقلاب است؟

چرا انقلاب انقلاب است؟   دیدگاه آلن بدیو در خصوص رخداد-حقیقت برپایه‌ی ایده‌ای‌ست که تماماً با رویکرد لکان در خصوص برساخته شدن سوژه مطابقت دارد.