لوگو کتابخانه بابل

نشر هرمس

سینما چیست

بازن که می‌نوشت

بازن که می‌نوشت   او پیرِ کایه دو سینما بود. کسی که به قول سرژ دنی لکنت زبان داشت، شیفته‌ی حیوانات بود و در چهل

بینوایان

چه وقت باید یک رمان را دوباره خواند؟

چه وقت باید یک رمان را دوباره خواند؟   هوگو در نامه‌ای به ناشر ایتالیایی «بینوایان» می‌نویسد: «هر جا که مردها دچار یأس و فراموشی

نبوغ

در جهان نوابغ

در جهان نوابغ   از جیمز جویس پرسیدند: «در جزیره‌ای متروک، کتاب کدام نویسنده را می‌خوانی؟» جواب داد: «دوست دارم بگویم دانته، ولی ترجیح می‌دهم