لوگو کتابخانه بابل

نشر نو

مغاک جنون جورج اتوود ترجمه پیوند جلالی و آرش مهرکش

درمان دردناک

درمان دردناک   جنون؟ کدام جنون؟ چه زمانی می‌توان به فردی برچسب مجنون زد یا او را دوقطبی، مالیخولیایی یا روان‌پریش نامید؟ آیا روش روانشناسی

تخیلات جدی

تخیلات جدی

تخیلات جدی     داستان‌های علمی-تخیلی همواره «داستان» بوده‌اند چرا که همیشه داستان‌نویسان آنها را نوشته‌اند. در این داستان‌ها تخیل نقش اصلی را بازی می‌کند

نقشه و قلمرو میشل اوئلبک

شکست از ژن‌های خود

شکست از ژن‌های خود   اوئلبک در رمان نقشه و قلمرو، جسارتش را در حرکت روی لبه‌ها به نمایش می‌گذارد. گشایشی عجیب از درون تابلوی

همه می‌میرند

همه می‌خواهند زنده بمانند

همه می‌خواهند زنده بمانند   فرض کنید دارید توی خیابان راه می‌روید، یکهو فرشته‌ای نازل می‌شود و براتی به دستتان می‌دهد که عمرتان را تا