لوگو کتابخانه بابل

نشر ماهی

از ایدئولوژی و توتالیتاریسم

از ایدئولوژی و توتالیتاریسم

از ایدئولوژی و توتالیتاریسم   تا کجا می‌توان برای یک ایدئولوژی هزینه داد؟ آیا یک ایدئولوژی میتواند کاری کند که انسان بر ضد خود، بر

امید یا فریب

امید یا فریب   چه بسیارند اشعار و حکایاتی که پندمان می‌دهند به دوری از ناامیدی. اما هیچ‌کس، هیچ‌وقت نگفته و نمی‌گوید امید تا چند،

استاد پترزبورگ؛ جی. ام. کوتسی؛ ترجمۀ محمدرضا ترک تتاری؛ نشر ماهی

تقلید خلاقانه

تقلید خلاقانه   داستایفسکی چگونه به شخصیتی مانند استاوروگین رسید؟ در زمان نوشتن «شیاطین» به چه چیزهایی می‌اندیشید؟ صحنه‌های وهم‌زده و تکان‌دهنده‌ی «شیاطین» از کجا

بنیاد کلی‌گرایی

اجتماع نقیضین

اجتماع نقیضین   «و من ای برادران چون به نزد شما آمدم، نیامدم با فضیلت کلام و حکمت بلکه شما را از اِعلامِ خدا آگاه

امپراتور

شاه گوش می‌کند

شاه گوش می‌کند   یکی از مشاغل مهم دربار هایله گبر سلاسی، بالش‌کشی بود. همه‌ی ۵۲ اورنگ شاهی پایه‌هایی بلند داشتند، در اندازه‌های مختلف. اورنگ‌ها

خانواده پاسکول دورآرته

بی‌پایانیِ روزِ بی‌نان

بی‌پایانیِ روزِ بی‌نان   همیشه دلم می‌خواست یک‌بار هم که شده قلمم چنان قوّتی پیدا کند که آنچه می‌خواهم و می‌تراود بشود. نه این‌طوری که

صلحی که همه صلح‌ها را بر باد داد

اختراع صلح، اختراع خاورمیانه

اختراع صلح، اختراع خاورمیانه   انقلاب صنعتی پی‌آیند عصر اکتشاف بود. اروپاییان از خواب برخاسته بودند و می‌خواستند به ثروت‌های مشرق‌زمین دسترسی یابند. از راه