لوگو کتابخانه بابل

نشر مازیار

ساعت‌ساز نابینا

یک قهرمان تازه

یک قهرمان تازه   ویلیام پالی می‌گفت که اگر یک ساعت را در نظر بگیرید و به پیچیدگی و هماهنگی اجزایش آگاه باشید – به