لوگو کتابخانه بابل

نشر لاهیتا

برلین الکساندر پلاتس

به میدان الکساندر، برلین

به میدان الکساندر، برلین [از سری رمان‌های بزرگ زبان آلمانی]   رمان آلفرد دوبلین از شناخته‌ترین آثار نویسندگان آلمانی‌ست. این رمان در سال ۱۹۲۹ منتشر

آخرین فرصت

آخرین فرصت   امروز بحران‌های زیست‌محیطی و بنیادگرایی بازارمحور درهم‌تنیده‌اند. مشخصهٔ برجستهٔ سرمایه‌داری همین درهم‌تنیدگی و جدایی‌ناپذیریِ بحران (محیط زیستی و اقتصادی) از منطق حاکم