لوگو کتابخانه بابل

نشر طرح نو

مردان اندیشه

فلسفه. فیلسوف. تفلسف.

فلسفه. فیلسوف. تفلسف.     هنوز از خواندن متنی که در آغازش این کلمه‌ها به چشم می‌خورد منصرف نشده‌اید؟ هنوز تلخیِ «دشواری» و «حوصله‌سربری» چسبیده

ارسطو

طبیعت چیست؟

طبیعت چیست؟   در میانه‌ی جنگلی به شیئی ناشناخته برمی‌خورید که جلوی پای‌تان افتاده. اگر بخواهید آن را بشناسید چه سوالاتی به ذهن‌تان خواهد رسید؟

صلیب آبی

مورد شگفت آقای چسترتون

داستان کارآگاهی و معمّای عدل الاهی: مورد شگفت آقای چسترتون «شما خرد را به باد انتقاد گرفتید و بی‌مقدار قلمداد کردید. این نظر با اصول

اخلاق نیکوماخوس

در جستجوی سعادت بشری

در جستجوی سعادت بشری   بهترین آرزویی که برای نزدیک‌ترین دوستان و عزیزان‌تان دارید چیست؟ سلامتی؟ شادی؟ برخورداری مادی؟ آرامش معنوی؟ خب اگر بخواهید همه‌ی