لوگو کتابخانه بابل

نشر دانشگاهی

اخلاق

اسپینوزا، اخلاق و فلسفه‌ی آینده

اسپینوزا، اخلاق و فلسفه‌ی آینده   بی‌شک معاصران اسپینوزا با دیدن رساله‌ی شگفت‌انگیز او، یعنی اخلاق، حسی داشتند شبیه به حس کسانی که نخستین‌بار رمانی