لوگو کتابخانه بابل

نشر خوارزمی

نوشتن با تبر

نوشتن با تبر

نوشتن با تبر   مدتی پیش متنی برای معرفی «برادران کارامازوف» نوشتم که با تصویر یک تبر شروع شده بود. دبیر تحریریه مرا توبیخ کرد

قضیه‌ی رابرت اوپنهایمر

قضیه‌ی بمب اتم

قضیه‌ی بمب اتم   علم چگونه زندگی بشر را تغییر می‌دهد؟ مثلاً جهان و آینده‌ی انسان بدون انرژی هسته‌ای چه شکلی می‌شد؟ دنیا بدون انرژی‌ای

ماکیاولی و رنسانس

ماکیاولی و رنسانس

ماکیاولی و رنسانس   امروزه بسیاری از کشورهای جهان در نام خود عنوان جمهوری را یدک می‌کشند و جنبش‌ها و احزاب سیاسی بسیاری در اقصی‌نقاط

آمریکا یا فرانسه؟

آمریکا یا فرانسه؟ انقلاب بهتر است یا اصلاح؟ بهبود مستمر یا انهدام و بازساخت؟ اتصال یا گسست؟ شاید این‌ها و بسیاری از مضامین فلسفی و

افسانه‌های تبای

در سوگ اُدیپ

در سوگ اُدیپ   آن چیست که صبح با چهار پا راه می‌رود، ظهر با دو پا و غروب با سه پا؟ نمی‌دانید؟ افسانه‌های تبای