لوگو کتابخانه بابل

نشر اختران

ودکای لیاخوف

ودکای لیاخوف   مرداد آن روز ظهر که در میدان توپخانه مقابل چوبهٔ اعدام ایستاده بود باید زیر لب گفته باشد «ولی جنگ کلمه را

دو قرن تنهایی

دو قرن تنهایی   اعدامش را شاید بتوان اولین «اعدام تشریفاتی» یا «اعدام سرپایی» یک صدراعظم در تاریخ ایران دانست. پیش از آن‌که هلیکوپتر در