لوگو کتابخانه بابل

نجف دریابندری

قضیه‌ی رابرت اوپنهایمر

قضیه‌ی بمب اتم

قضیه‌ی بمب اتم   علم چگونه زندگی بشر را تغییر می‌دهد؟ مثلاً جهان و آینده‌ی انسان بدون انرژی هسته‌ای چه شکلی می‌شد؟ دنیا بدون انرژی‌ای

درد بی‌خویشتنی

بی‌خویشتنی فلسفی آقای مترجم

بی‌خویشتنی فلسفی آقای مترجم   چرا دریابندری نهایتاً از برابرنهاد مرسوم‌تر «ازخودبیگانگی» برای Alienation احتراز می‌کند، برابرنهاد کم‌کاربردتر «بی‌خویشتنی» را برمی‌گزیند، و نام کتاب خود