لوگو کتابخانه بابل

میثم محمدامینی

تخیلات جدی

تخیلات جدی

تخیلات جدی     داستان‌های علمی-تخیلی همواره «داستان» بوده‌اند چرا که همیشه داستان‌نویسان آنها را نوشته‌اند. در این داستان‌ها تخیل نقش اصلی را بازی می‌کند