لوگو کتابخانه بابل

منوچهر انور

عروسکخانه

زن‌ها، دیوارها، درها

زن‌ها، دیوارها، درها یکی از جذاب‌ترین ویژگی‌های یک داستان، رخدادی اپیفانیک است. رخداد اپیفانیک یعنی تجلی چیزی که قبلاً در مورد واقعیت نمی‌دانستیم و یکهو

اردک وحشی

حق اشتباه کردن

حق اشتباه کردن   تا حالا به این فکر کرده‌اید که «اشتباه کردن» یکی از حقوق انسانی است؟ تا حالا فکر کرده‌اید که اصرار بر