معرفی کتاب بار هستی

تحلیل رمان میلان کوندرا

کتاب کتاب‌ها

کوندرا در زندگی‌اش کارهای زیادی کرده است.یک رساله‌ی فلسفی نوشته در ضدیت با ایده‌ی «بازگشت جاودان» نیچه. او می‌گوید اگر قرار باشد هر رویداد زندگی