لوگو کتابخانه بابل

مریم عرفان

باستان‌شناسی سینما

تاریخ شعله‌های زنده

تاریخ شعله‌های زنده   «این تنها سینماست که قادر است تاریخ خود را بازگو کند». یوسف اسحاق‌پور که مخاطب این جمله‌ی قصار است از گوینده‌ی