لوگو کتابخانه بابل

محمدجواد سیدی

کمان نیچه

کمان نیچه   نیچه می‌گفت فلسفه‌ی یک فیلسوف مانند تیری است که از چله‌ی کمان رها شده است. فیلسوف فلسفه‌اش را در کمان می‌گذارد و