لوگو کتابخانه بابل

ماکیاولی

ماکیاولی و رنسانس

ماکیاولی و رنسانس

ماکیاولی و رنسانس   امروزه بسیاری از کشورهای جهان در نام خود عنوان جمهوری را یدک می‌کشند و جنبش‌ها و احزاب سیاسی بسیاری در اقصی‌نقاط