لوگو کتابخانه بابل

ماهی

گم شدن در هزارتوی ابدی ابهام

گم شدن در هزارتوی ابدی ابهام

گم شدن در هزارتوی ابدی ابهام   انقلاب برای هر سرزمینی بویی دارد، چهره‌ای، ردپایی در غبار، زخمی که چون داغ بر دل تاریخ آن