لوگو کتابخانه بابل

مانی پارسا

عکس مقاله گذر از مسیحیت، بازگشت به پاگانیسم

گذر از مسیحیت، بازگشت به پاگانیسم

گذر از مسیحیت، بازگشت به پاگانیسم   نگاهی به کتاب جهان چگونه مدرن شد؟ نوشتهٔ استیون گرین بلَت‌ فرض کنید که دیرزمانی در جایی تاریک

نبوغ

در جهان نوابغ

در جهان نوابغ   از جیمز جویس پرسیدند: «در جزیره‌ای متروک، کتاب کدام نویسنده را می‌خوانی؟» جواب داد: «دوست دارم بگویم دانته، ولی ترجیح می‌دهم