لوگو کتابخانه بابل

ماشاالله آجودانی

ودکای لیاخوف

ودکای لیاخوف   مرداد آن روز ظهر که در میدان توپخانه مقابل چوبهٔ اعدام ایستاده بود باید زیر لب گفته باشد «ولی جنگ کلمه را