لوگو کتابخانه بابل

قدرت

مارش رادتسکی یوزف روت ترجمه محمد همتی نشر نو

مارش رادتسکی، مکانیسم قدرت و افول

مارش رادتسکی، مکانیسم قدرت و افول   رمان مارش رادتسکی، نوشتهٔ یوزف روت، نویسندهٔ بزرگ اتریشی را می‌توان در کنار جن‌زدگان داستایفسکی از مهم‌ترین رمان‌های