لوگو کتابخانه بابل

قاسم روبین

ایام آموختن

ایام آموختن

ایام آموختن   در یکی از روزهای ماه ژوئن ۱۹۶۶، آن ویازمسکی، دانشجوی جوان فلسفه، نوه‌ی فرانسوا موریاک؛ نویسنده‌ی لیبرال و برنده‌ی جایزه‌ی نوبل ادبیات،