لوگو کتابخانه بابل

فوتبال

یادداشت‌های ویراستار

چرا بازیگرها و ورزشکارها بلد نیستند بنویسند؟

چرا بازیگرها و ورزشکارها بلد نیستند بنویسند؟ چرا ورزشکارها و بازیگرها برایشان مهم نیست که درست‌نویسی یاد بگیرند و بتوانند حرف‌هایشان را درست بنویسند و خودشان بنویسنده؟ این یادداشت پاسخی‌ست به این پرسش‌ها.