لوگو کتابخانه بابل

فرهاد غبرایی

آن طرف جهنمی

آن طرف جهنمی

آن طرف جهنمی   «فردینان، اگر شما جوان‌ها یک روز صبح کاری نکنید، ما سقوط خواهیم کرد، می‌فهمی، سقوط! در اثر بسط دادن و ظریف‌تر

خانواده پاسکول دورآرته

بی‌پایانیِ روزِ بی‌نان

بی‌پایانیِ روزِ بی‌نان   همیشه دلم می‌خواست یک‌بار هم که شده قلمم چنان قوّتی پیدا کند که آنچه می‌خواهم و می‌تراود بشود. نه این‌طوری که