لوگو کتابخانه بابل

فرزندان هوروین

فرزندان هوروین

حماسه‌ای برای جهان

حماسه‌ای برای جهان   داستان به هزاران سال پیش از دوران «ارباب حلقه‌ها» بازمی‌گردد، پیش از آنکه «سائورون» [لُرد تاریکی] هنوز برای خودش کسی باشد.