لوگو کتابخانه بابل

فدریکو گارسیا لورکا

تالاب‌تش اصوات

تالاب‌تش اصوات

تالاب‌تش اصوات   پهناب گوادل کویر از زیتون‌زاران و نارنجستان‌ها می‌گذرد. رودبارهای دوگانه‌ی غرناطه از برف به گندم فرود می‌آید.   دریغا عشق که شد