لوگو کتابخانه بابل

غلامحسین صدری افشار

قانون‌های خلاقیت

یافتم! یافتم!

یافتم! یافتم!   آرتور کستلر، نویسنده‌ی کتاب‌های بزرگی چون «ظلمت در نیمروز» و «خوابگردها»، کتابی درباره‌ی خلاقیت نوشته که هیچ ارتباطی به کتاب‌های روانشناسی بازاری