لوگو کتابخانه بابل

غزاله علیزاده

نابهنگامی یک صدا

نابهنگامی یک صدا

نابهنگامی یک صدا   اگر ارزش‌های حاکم بر اخلاق و جهان‌بینی یک جامعه ارزش‌هایی مردانه باشد، زن‌ها راهی ندارند جز این که مردانه تربیت شوند.