لوگو کتابخانه بابل

علیرضا سیف‌الدینی

رمان‌نویس

نقاشی با کلمات

نقاشی با کلمات   برای معرفی این کتاب به دو نفر نیاز داریم: رمان‌خوان و رمان نویس. می‌خواهیم ببینیم «هنگام مطالعه‌ی رمان در ذهن ما