لوگو کتابخانه بابل

عبدالرضا سالاربهزادی

پرسش‌های اولین و آخرین

همهٔ حرف‌های براین مگی

همهٔ حرف‌های براین مگی   براین مگی شاعری کرد اما شاعر نماند. سیاست پیشه کرد اما سیاستمدار نشد. می‌گفت سیاستمدار شدن رؤیای بچه‌مدرسه‌ای‌هاست که وقتی